تور داخلی

جزیره مرجانی کیش

جزیره ای زیبا در خلیج همیشه فارس

جزیرهٔ کیش یکی از جزیره‌های خلیج فارس و از توابع بخش کیش، شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است. در گذشته، این جزیره را به نام «قیس» می‌خواندند. شکل این جزیره بیضی‌مانند است و در ۱۲کیلومتری کرانهٔ شیبکوه جای گرفته‌است.
مدت اقامت:
4 روز
 تاریخ:
05.06 - 12.06
 ایرلاین:
کیش ایر
 خدمات:
استقبال ، صبحانه

شروع قیمت از:

490،000 تومان

جزئیات بیشتر

جزیره مرجانی کیش

جزیره ای زیبا در خلیج همیشه فارس

جزیرهٔ کیش یکی از جزیره‌های خلیج فارس و از توابع بخش کیش، شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است. در گذشته، این جزیره را به نام «قیس» می‌خواندند. شکل این جزیره بیضی‌مانند است و در ۱۲کیلومتری کرانهٔ شیبکوه جای گرفته‌است.
مدت اقامت:
4 روز
 تاریخ:
05.06 - 12.06
 ایرلاین:
کیش ایر
 خدمات:
استقبال ، صبحانه

شروع قیمت از:

490،000 تومان

جزئیات بیشتر

جزیره مرجانی کیش

جزیره ای زیبا در خلیج همیشه فارس

جزیرهٔ کیش یکی از جزیره‌های خلیج فارس و از توابع بخش کیش، شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان و از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است. در گذشته، این جزیره را به نام «قیس» می‌خواندند. شکل این جزیره بیضی‌مانند است و در ۱۲کیلومتری کرانهٔ شیبکوه جای گرفته‌است.
مدت اقامت:
4 روز
 تاریخ:
05.06 - 12.06
 ایرلاین:
کیش ایر
 خدمات:
استقبال ، صبحانه

شروع قیمت از:

490،000 تومان

جزئیات بیشتر